Els Nostres Serveis

Neteja Criogènica

Neteja ideal de superfícies marcades per la contaminació o brutícia especialment en entorns on no es pot fer pols o zones de difícil accés.

Sorrejat

Projecció de diferents tipus d’àrid a una pressió controlada depenent del tipus de superfície a tractar.

Hidroneteja

Sistema ideal per realitzar treballs en exteriors com: Neteja de façanes, extracció de morter de calç, superfícies de pedra, eliminació de pintura, neteja del fong de terres i parets, etc.

Decapat

Aquest procés consisteix en submergir el material a tractar en unes piscines adequades amb un líquid decapant.