Decapat

Aquest procés consisteix en submergir el material a tractar en unes piscines adequades amb un líquid decapant, ja siguin de fusta com portes, finestres cadires … de ferro com: radiadors, mobiliari de forja, reixes balconeres per posar alguns exemples, donant un acabat mes natural que el sorrejat ja que en el cas de la fusta es menys agresiu.

Un cop acabat el procés també hi ha la opció de pulir la superfície tractada per deixar un acabat llis.