Hidroneteja

Com el seu nom indica aquest tipus de neteja es fa amb aigua, la nostra empresa esta molt sensibilitzada amb la cura i conservació del medi ambient, l’equip del que disposem ens permet treballar a una temperatura de fins a 90 graus i una pressió regulable, això fa que podem prescindir de detergents, dissolvents o qualsevol altre tipus de productes químics, d’aquesta manera les aigües residuals derivades de la nostra actuació estan lliures de substàncies contaminants.

Aquest sistema es ideal per realitzar treballs en exteriors com: Neteja de façanes brutes superficialment, extracció de morter de calç, superfícies de pedra, eliminació de pintura, neteja del fong de terres i parets, treure xiclets del terra, etc..