Neteja Criogènica

Aquest tipus de neteja consisteix en la projecció de partícules de gel sec ( CO2 sòlid). Aquestes partícules surten a una temperatura de -78 graus, en el moment de l’impacte provoca un xoc tèrmic que separa la brutícia de la zona tractada .

Les avantatges d’aquest tractament son que es una neteja molt poc abrasiva i no malmet en cap cas la superfície tractada ni res del que l’envolti, no fa pols i no deixa cap tipus de residu com dissolvents ni cap altre producte contaminat per el medi ambient ja que en el moment de l’impacte s’evapora sense donar temps a mullar-se la zona tractada. També permet que es pugui treballar amb normalitat al voltant de la zona on s’està projectant.

Aquest tipus de neteja no està indicada per treure pintura, es ideal per fer una neteja superficial de contaminació o brutícia especialment en entorns on no es pot fer pols ni deixar aigües residuals, per netejar zones de difícil accés com quadres elèctrics ja que no es conductiu, o inclús al sector alimentari al no contenir contaminants secundaris.